...

WYMAGANIA NA EGZAMIN

...

POLSKI ZWIĄZEK JUDO - wymagania dla grupy starszej

WYMAGANIA DLA GRUPY MŁODSZEJ 6KYU


OBOWIĄZKOWO KAŻDY KTO ZDAJĘ EGZAMIN PROSZĘ PRZYNIEŚĆ WYPEŁNIONY FORMULARZ  (KLIKNIJ) - tylko pierwsza strona. Bez tego nie będzie podejścia do egzaminu


Egzamin odbędzie się w Klubie Judo Świętochłowice  27 maja (poniedziałek) o godzinie 16.30

Tego dnia nie odbywają się żadne zajęcia Judo


Poniżej przedstawiamy zasady. Każdy uczestnik musi:
1.Przyjść na egzamin z umiejętnościami na dany stopień kyu

2.Przynieść wypełniony formularz(do komisji egzaminacyjnej) z PZJ http://web.pzjudo.pl/…/…/zalaczniki/2017/wniosek_dan_kyu.pdf 
lub formularz wydrukowany do wypełnienia będzie dostępny na sali

3.Wnieś opłaty DO KOŃCA KWIETNIA
6-3kyu 
opłata za egzamin 25zł , 
opłata rejestracyjna/certyfikat od PZJ 10 zł (wydruk PDF) lub
20 zł (dokument potwierdzony pocztą) lub
30 zł (karta plastikowa)
2-1kyu 
opłata za egzamin 40zł , 
opłata rejestracyjna/certyfikat od PZJ 20 zł (wydruk PDF) lub
20 zł (dokument potwierdzony pocztą)lub 
40 zł (karta plastikowa)

link do regulaminu opłat http://web.pzjudo.pl/…/z…/2017/dan_i_kyu-oplaty_2017_0_0.pdfArtykuł numer ID= 63 || Data: 2019-05-17 18:59:27