...

24 CZERWCA WYJEŻDŻAMY NA SPORTOWY LETNI OBÓZ JUDO

...

INFORMACJE O OBOZIE JUDO


PRZYPOMINAM O WARUNKACH UCZESTNICZENIA W SPORTOWYM OBOZIE JUDO


Warunki uczestnictwa w kolonii/obozie

1.    Uczestnik kolonii (obozu) zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez wychowawców, stosować się do regulaminu kolonii i ośrodka oraz poleceń wychowawców.

2.    Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, przybory toaletowe, dwie judogi, dres do biegania, sportowe obuwie, bielizna i skarpetki na zmianę, kąpielówki, parasol (pelerynę), klapki, dwa ręczniki, coś na owady, nakrycie na głowę, mały plecak na wycieczki itp.)

3.    Uczestnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą odpowiedniego dowodu tożsamości (np. legitymacja szkolna, paszport, dowód osobisty) oraz dyskietkę NFZ

4.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV, telefony komórkowe i rzeczy wartościowe uczestników. Pieniądze można zdeponować u trenera

5.    W przypadku palenia tytoniu, spożywaniu alkoholu, przebywania pod jego wpływem, spożywania innych środków odurzających lub poważnego naruszania regulaminu kolonii/obozu, uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny (rodziców lub opiekunów).

6.    Uczestnik za pośrednictwem rodziców lub opiekunów ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów i ich usunięcia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu.

7.    Telefony komórkowe są wyłączone i w depozycie u trenera!!! Telefony wydawane są TYLKO wtedy jeżeli judocy mają czas wolny. Jeżeli dziecko nie potrafi żyć bez telefonu i kontaktu z rodzicami i odwrotnie tzn. że nie może jechać na ten obóz.

Artykuł numer ID= 65 || Data: 2019-06-11 14:15:43