...

ZAPISY NA ZAJĘCIA JUDO 2021/2022

...

ZAPISY POD LINKIEM (KLIKNIJ)


ZAPISY NA ZAJĘCIA JUDO DO "UKS JUDO ŚWIĘTOCHŁOWICE"

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ 22 WRZEŚNIA (ŚRODA) O 17.00 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH, UL. SIKORSKIEGO 9, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

ZAJ
ĘCIA 4 RAZY W TYGODNIU (ZALEŻY OD GRUPY)

SK
ŁADKA CZŁONKOWSKA TO TYLKO 40ZŁ

ZAJ
ĘCIA TRWAJĄ GODZINĘ ZEGAROWĄ (CZASAMI DŁUŻEJ) 

JEDYNA TAKA DWUDNIOWA IMPREZA SYLWESTROWO-NOWOROCZNA Z NOCLEGIEM

OBOZY SPORTOWE

RODZINNY KLIMAT, A WSZYSTKO W POCZUCIU NAJWY
ŻSZYCH I TRADYCYJNYCH WARTOŚCI

TAK JU
Ż 17 LAT BUDUJEMY I ROZWIJAMY UKS JUDO ŚWIĘTOCHŁOWICE

NA SPOTKANIE ZAPRASZAMY RODZICÓW JAK I POCIECHY.


ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W GUPACH:

GRUPA POCZĄTKUJĄCA - WTOREK I CZWARTEK O 15.45-16.45, A OD STYCZNIA DODATKOWO ŚRODY 17.00 (3 RAZY W TYGODNIU)

GRUPA ZAAWANSOWANA - PONIEDZIA
ŁEK, WTOREK, ŚRODA I CZWARTEK O 17.00-18.00 (poniedziałek może ulec zmianie na piątek)

PRZEDSZKOLACY:

PONIEDZIAŁEK PIERWSZA GRUPA 15.30-16.30 (poniedziałek może ulec zmianie na piątek)

ŚRODA DRUGA GRUPA 15.30-16.30

P.S.
UWAGA!!! GRUPA STARSZA ZACZYNA ZAJ
ĘCIA 9 WRZEŚNIA W ŚRODĘ
O 16.30
GRUPA STARSZA TO WSZYSCY JUDOCY TRENUJ
ĄCY W SEZONIE 2020/2021 (CZYLI GRUPY Z 15.45 I 17.00)

W RAZIE PYTA
Ń TEL. 508 332 449
hannibal@wp.pl
WWW.JUDOSW.PL Artykuł numer ID= 107 || Data: 2021-08-28 14:02:53