/
Judo

Nowe stopnie, propozycje technik, wymagania na egzamin!
Kliknij tutaj aby pobrać.

STARE Stopnie w Judo:

 • 6kyu – biały
 • 5kyu – żółty
 • 4kyu – pomarańczowy
 • 3kyu – zielony
 • 2kyu – niebieski
 • 1kyu – brązowy
 • 1-5dan – czarny
 • 6-8dan – czarny albo biało czerwony
 • 9-10dan – czarny albo czerwony

PAMIĘTAJ!!! W dojo i w życiu należy szukać przyjaciół, a nie wrogów.

Słownictwo:

 • JUDO – droga do zwinności
 • JIGORO KANO – twórca judo, profesor, zebrał i ulepszył oraz usunął niebezpieczne
 • DAN – stopień mistrzowski
 • DOJO – sala do judo
 • ERI – kołnierz
 • HAJIME – komenda rozpoczynająca walkę lub ćwiczenie
 • HANSOKU-MAKE – dyskwalifikacja
 • HIDARI – lewy
 • HIKI-WAKI – remis
 • JIGOTAI – postawa obronna
 • JUDOGA – strój do judo
 • JUDOKA – osoba uprawiająca judo
 • KODOKAN – największa szkoła judo w Tokio
 • KUMI KATA – podstawowy uchwyt za judogę
 • KUZUSCHI – wychylenia
 • KYU – stopień szkoleniowy
 • MATE – komenda przerywająca walkę lub ćwiczenie
 • MIGI – prawy
 • OBI – pas
 • RANDORI – walka szkoleniowa
 • SHIDO – kara
 • SHISENTAI – naturalna postawa
 • SORE-MATE – zakończenie walki lub treningu
 • TAI – ciało
 • TAI-SABAKI – obroty ciała
 • TATAMI – mata do judo
 • TORI – osoba wykonująca ćwiczenie
 • UKE – osoba na której tori wykonuje ćwiczenie
 • YOKO – bok
 • ZUBON – spodnie
 • TOKUI-WAZA – ulubiona technika

Zasady judo:

 1. Ustępować aby zwyciężać. Jeżeli ktoś nas pcha to my go ciągniemy, a jeżeli ktoś nas ciągnie to my go pchamy.
 2. Maksimum skuteczności przy minimum wysiłku.
 3. Czyń dobro każdemu z osobna, dla dobra ogólnego.

UKEMI(pady):

 • KOHO-UKEMI – pad w tył
 • YOKO-UKEMI – pad w bok
 • ZEMPO-UKEMI – pad w przód
 • ZEMPO-KATE-UKEMI – pad w przód z przewrotem
 • OSAEKOMI – dobrze założone trzymanie
 • TOKETA – wyjście z trzymania

Punkty:

 • IPPON – 10pkt
 • WAZA-ARI – 7pkt
 • WAZA-ARI-AWASETE-IPPON – dwa waza-ari dają ippon
 • SHIDO – kara

Czas osaekomi: Zawodnik otrzymuje następujace punkty w trzymaniu

 • WAZA-ARI – 10-19 sekundach
 • IPPON – 20 sekund

Stopnie w Judo (kolor pasa):

 • 6kyu – biały
 • 5kyu – żółty
 • 4kyu – pomarańczowy
 • 3kyu – zielony
 • 2kyu – niebieski
 • 1kyu – brązowy
 • 1-5dan – czarny
 • 6-8dan – czarny albo biało czerwony
 • 9-10dan – czarny albo czerwony

3 fazy rzutu:

 1. Wychylenie
 2. Wejscie
 3. Rzut

PAMIĘTAJ!!! W dojo i w życiu należy szukać przyjaciół, a nie wrogów.

Obowiązują teoria i techniki z 6 kyu + dodatkowo:

NAGE WAZA - techniki rzutów:

 • HAIZA GURUMA – rzut przez zablokowanie kolana
 • MOROTE SEOI NAGE – rzut przez plecy oburącz
 • O GOSHI - rzut przez duże biodro
 • IPPON SEOI NAGE - rzut przez plecy wokół osi ciała
 • O SOTO GARI - duże podcięcie zewnętrzne

KATAME WAZA - techniki chwytów:

OSAE KOMI WAZA (GATAME WAZA) - techniki trzymań:

 • HON KESA GATAME - podstawowe trzymanie opasujące
 • KAMI SHIHO GATAME - górne trzymanie czworoboczne
 • YOKO SHIHO GATAME - boczne trzymanie czworoboczne
 • TATE SHIHO GATAME - równoległe trzymanie czworoboczne
 • KUZURE KESA GATAME - odmiana podstawowego trzymania opasującego
 • USHIRO KESA GATAME - odwrotne trzymanie opasujące
 • MAKURA KESA GATAME - trzymanie opasujące z podparciem
 • KUZURE KAMI SHIHO GATAME - odmiana górnego trzymania czworobocznego
 • KUZURE YOKO SHIHO GATAME - odmiana bocznego trzymania czworobocznego

SHIME WAZA - techniki duszeń:

 • HADAKA JIME - gołe duszenie

KANSEKTSU WAZA - techniki dźwigni:

 • KESA GARAMI - klucz na rękę

RENRAKU WAZA - kombinajce:

3 dowolne kombinacje


INNE WYMAGANIA:

 • Podnoszenie umiejętności poprzez formy treningowe: UCHI-KOMI
 • Sposoby ataku w NE-WAZA
 • Doskonalenie technik przez YAKU-SOKU-GEIKO (ćwiczenie rzutów i trzymań)

OKRES SZKOLENIA I PUNKTACJA W UZYSKANIU AWANSU:

 • Punktacja : jeszcze nie dotyczy
 • Obecność na zajęciach: 80% w okresie szkoleniowym
 • Obecność na randori: 50% w okresie szkoleniowym
 • Udział w zawodach: przynajmniej 3 razy w okresie szkoleniowym

PAMIĘTAJ!!! W dojo i w życiu należy szukać przyjaciół, a nie wrogów.

Obowiązują teoria i techniki z 6 kyu i 5kyu + dodatkowo:

NAGE WAZA - techniki rzutów:

 • ERI SEOI NAGE - rzut przez plecy z uchwytu ERI KATA
 • MOROTE SEOI NAGE - rzut przez plecy oburącz
 • TAI OTOSHI - rzut przez obniżenie tułowia
 • KOSHI GURUMA - przerzut przez biodro
 • TSURI KOMI GOSHI - złowienie biodrem
 • SASAE TSURI KOMI ASHI - złowienie z zablokowaniem stopy
 • KO UCHI GARI – małe podcięcie wewnętrzne
 • O UCHI GARI - duże podcięcie wewnętrzne
 • SODE TSURI KOMI GOSHI – rzut biodrowy z ciągnięciem za rękawy

KATAME WAZA - techniki chwytów:

OSAE KOMI WAZA (GATAME WAZA) - techniki trzymań:

 • MUNE GATAME - trzymanie piersiowe
 • KUZURE TATE SHIHO GATAME - odmiana równoległego trzymania czworobocznego
 • YOKO SANKAKU GATAME - boczne trzymanie trójkątne
 • TATE SANKAKU GATAME - równoległe trzymanie trójkątne

SHIME WAZA - techniki duszeń:

 • OKURI ERI JIME - duszenie przesuwanym kołnierzem
 • NAMI JUJI JIME - normalne duszenie krzyżowe
 • GYAKU JUJI JIME - odwrotne duszenie krzyżowe

KANSEKTSU WAZA - techniki dźwigni:

 • UDE HISIGI JUJI GATAME - dźwignia krzyżowa
 • UDE HISIGI UDE GATAME - dźwignia przez wyłamanie ramienia
 • UDE GARAMI - klucz na ramię

RENRAKU WAZA - kombinajce:

3 dowolne kombinacje


KAESHI WAZA - kontrrzuty:

3 dowolne kontrrzuty

INNE WYMAGANIA:

 • Podnoszenie umiejętności poprzez formy treningowe: UCHI-KOMI
 • Sposoby ataku w NE-WAZA
 • Doskonalenie technik przez YAKU-SOKU-GEIKO (ćwiczenie rzutów i trzymań)

OKRES SZKOLENIA I PUNKTACJA W UZYSKANIU AWANSU:

 • 5 kyu,
 • Punktacja : 10pkt
 • Obecność na zajęciach: 80% w okresie szkoleniowym,
 • Obecność na randori: 80% w okresie szkoleniowym,
 • Udział w zawodach: przynajmniej 4 razy w okresie szkoleniowym.

PAMIĘTAJ!!! W dojo i w życiu należy szukać przyjaciół, a nie wrogów.

Obowiązują teoria i techniki z 6 kyu, 5kyu i 4 kyu + dodatkowo:

NAGE WAZA - techniki rzutów:

 • DE ASHI BARAI - zagarnięcie wystawionej nogi
 • OKURI ASHI BARAI - podcięcie wysuwanej nogi
 • KO UCHI GARI - małe podcięcie wewnętrzne
 • KO SOTO GARI - małe podcięcie zewnętrzne
 • HARAI GOSHI - zagarnięcie biodrem
 • UCHI MATA - podcięcie udem od wewnątrz
 • O GURUMA - duże koło
 • USHIRO GOSHI - odwrotne biodro
 • YOKO GURUMA - boczne przetoczenie po kole
 • YOKO TOMOE NAGE - boczny rzut po łuku

KATAME WAZA - techniki chwytów:

OSAE KOMI WAZA (GATAME WAZA) - techniki duszeń:

 • KATA JUJI JIME - jednostronne duszenie krzyżowe
 • KATA HA JIME - duszenie skrzydłowe
 • SODE GURUMA - duszenie nożycowe
 • SANKAKU JIME - duszenie trójkątne

KANSEKTSU WAZA - techniki dźwigni:

 • UDE HISIGI WAKI GATAME - dźwignia z trzymaniem pod pachą
 • UDE HOSIGI HARA GATAME - dźwignia brzuchem

RENRAKU WAZA - kombinajce:

3 dowolne kombinacje


KAESHI WAZA - kontrrzuty:

3 dowolne kontrrzuty

INNE WYMAGANIA:

 • Podnoszenie umiejętności poprzez formy treningowe: UCHI-KOMI
 • Sposoby ataku w NE-WAZA
 • Doskonalenie technik przez YAKU-SOKU-GEIKO (ćwiczenie rzutów i trzymań)

OKRES SZKOLENIA I PUNKTACJA W UZYSKANIU AWANSU:

 • Czas szkolenia: co najmniej 18 miesięcy regularnych treningów od uzyskania
 • 4 kyu,
 • Punktacja : 30pkt
 • Obecność na zajęciach: 80% w okresie szkoleniowym,
 • Obecność na randori: 80% w okresie szkoleniowym,
 • Udział w zawodach: przynajmniej 6 razy w okresie szkoleniowym.

PAMIĘTAJ!!! W dojo i w życiu należy szukać przyjaciół, a nie wrogów.

Obowiązują teoria i techniki z 6 kyu, 5kyu, 4 kyu 3 kyu + dodatkowo:

NAGE WAZA - techniki rzutów:

 • SUKUI NAGE - rzut z zagarnięciem ręką (łyżka)
 • HANE GOSHI - rzut przez podbicie biodrem.
 • SODE TSURI KOMI GOSHI - złowienie biodrem z trzymaniem za rękaw
 • UTSURI GOSHI - przejście biodrem
 • SUMI GAESHI - rzut z przewróceniem
 • URA NAGE - przeciwrzut
 • TANI OTOSHI - opadająca dolina
 • YOKO GAKE - zaczepienie boczne
 • KATA GURUMA - przerzut kolisty

KATAME WAZA - techniki chwytów:

OSAE KOMI WAZA (GATAME WAZA) - techniki duszeń:

 • RYOTE MOROTE JIME - duszenie oburącz

KANSEKTSU WAZA - techniki dźwigni:

 • UDE HISIGI HIZA GATAME - dźwignia kolanem
 • UDE HISIGI HARA GATAME - dźwignia brzuchem

RENRAKU WAZA - kombinajce:

3 dowolne kombinacje


KAESHI WAZA - kontrrzuty:

3 dowolne kontrrzuty

INNE WYMAGANIA:

 • Podnoszenie umiejętności poprzez formy treningowe: UCHI-KOMI
 • Sposoby ataku w NE-WAZA
 • Doskonalenie technik przez YAKU-SOKU-GEIKO (ćwiczenie rzutów i trzymań)

OKRES SZKOLENIA I PUNKTACJA W UZYSKANIU AWANSU:

 • Czas szkolenia: co najmniej 24 miesięcy regularnych treningów od uzyskania
 • 3 kyu,
 • Punktacja : 30pkt
 • Obecność na zajęciach: 80% w okresie szkoleniowym,
 • Obecność na randori: 80% w okresie szkoleniowym,
 • Udział w zawodach: przynajmniej 9 razy w okresie szkoleniowym.

KAESHI WAZA - kontrrzuty - propozycje technik

01. MOROTE SEOI NAGE USHIRO GOSHI
02. MOROTE SEOI NAGE KO SOTO GARI
03. MOROTE SEOI NAGE TOMOE NAGE
04. MOROTE SEOI NAGE MOROTE SEOI NAGE
05. HARAI GOSHI O SOTO GARI
06. HARAI GOSHI USTURI GOSHI
07. HARAI GOSHI URA NAGE
08. HARAI GOSHI KO SOTO GARI
09. O UCHI GARI HIZA GURUMA
10. O UCHI GARI IPPON SEOI NAGE
11. O UCHI GARI TOMOE NAGE
12. O UCHI GARI UCHI MATA
13. TAI OTOSHI HIZA GURUMA
14. TAI OTOSHI DE ASHI BARAI
15. TAI OTOSHI SEOI NAGE
16. TAI OTOSHI O GOSHI
17. TAI OTOSHI TANI OTOSHI
18. KO UCHI GARI TOMOE NAGE
19. KO UCHI GARI HIZA GURUMA
20. KO UCHI GARI IPPON SEOI NAGE
21. KO UCHI GARI SASAE TSURI KOMI ASHI
22. IPPON SEOI NAGE TE GURUMA
23. IPPON SEOI NAGE IPPON SEOI NAGE
24. DE ASHI BARAI TSUBAMA GAESHI
25. DE ASHI BARAI O UCHI GARI
26. DE ASHI BARAI O SOTO OTOSHI
27. O SOTO GARI KO SOTO GARI
28. O SOTO GARI O SOTO GAESHI
29. O SOTO GARI URA NAGE
30. O SOTO GARI UTSURI GOSHI

RENZOKU WAZA - kombinacje - propozycje technik

01. O SOTO GARI HIZA GURUMA
02. O SOTO GARI IPPON SEOI NAGE
03. O SOTO GARI TAI OTOSHI
04. O SOTO GARI SOTO MAKI KOMI
05. IPPON SEOI NAGE KATA GURUMA
06. IPPON SEOI NAGE KO UCHI MAKI KOMI
07. IPPON SEOI NAGE TANI OTOSHI
08. HARAI GOSHI SOTO MAKI KOMI
09. HARAI GOSHI UCHI MATA
10. HARAI GOSHI O SOTO GARI
11. MOROTE SEOI NAGE KO UCHI GARI
12. MOROTE SEOI NAGE O UCHI GARI
13. MOROTE SEOI NAGE KATA GURUMA
14. KO UCHI GARI IPPON SEOI NAGE
15. KO UCHI GARI O GOSHI
16. KO UCHI GARI TANI OTOSHI
17. DE ASHI BARAI HIZA GURUMA
18. O UCHI GARI SASAE TSURI KOMI ASHI
19. O UCHI GARI KO UCHI GARI
20. O UCHI GARI O SOTO GARI
21. O UCHI GARI IPPON SEOI NAGE
22. TAI OTOSHI KATA GURUMA
23. TAI OTOSHI KO UCHI MAKI KOMI
24. TAI OTOSHI UCHI MATA